รูปคน_๒๓๑๒๑๑_6

ตรวจและปรึกษา

อุปกรณ์และน้ำยาทำให้ปลอดเชื้อ Setละ
60
บาท
X-ray ฟิมล์ละ
250
บาท
X-ray ทั้งปาก (ฟิล์มใหญ่) ฟิมล์ละ
800
บาท
X-ray 3D ตำแหน่งละ
3,000
บาท
เฝือกสบฟัน ชิ้นละ
5,000
บาท
ปรับแต่ง ครั้งละ
500
บาท
Scan Itero ครั้งละ
5,000
บาท
DC3E04FA-3CA3-46AE-9701-49EF21B73C0B

งานจัดฟัน

จัดฟันแบบธรรมดา(conventional) 50,000–ขึ้นไป บาท
ปักหมุด ตัวละ 5,000 บาท
จัดฟันแบบ Damon/Damon ใส เริ่มที่ 150,000 บาท
จัดฟันแบบ Invisalign เริ่มที่ 89,000-250,000 บาท
ค่าเครื่องมือคงสภาพฟัน แบบธรรมดา ชิ้นละ 3,000 บาท
ถอดเครื่องมือจัดฟัน(กรณีจัดฟันมาจากที่อื่น) ทั่งปาก 2,500 บาท
1706586715039

งานถอนฟัน

ฟันน้ำนม ซี่ละ 800-1,200 บาท
ฟันแท้ เริ่มที่ 1,200 บาท
ฟันกรามซี่สุดท้าย ซี่ละ 1,500-2,000 บาท
ผ่าฟันคุด Partial bony impaction, Soft tissue, ฟันฝัง เริ่มที่ 4,000 บาท
ผ่าฟันคุด Fully bony impact & Em beded เริ่มที่ 5,000 บาท
ถอนฟันแบบยาก, แบบแบ่งฟัน, แบบกรอกระดูก,ฯลฯ) เริ่มที่ 2,000 บาท
ศัลยกรรม (แต่งกระดูก, ตัดปุ่มกระดูก,ฯลฯ) 4,000-10,000 บาท
ตัดไหมจากคลินิกอื่น 300 บาท
Gel Foam ชิ้นละ 300 บาท
Resorbable coolagen plug ชิ้นละ 800 บาท
Surgicel ชิ้นละ 500 บาท
dental kids

ทันตกรรมเด็ก

Pulpectomy ซี่ละ 3,000 บาท
ครอบฟันโลหะสำหรับเด็ก SSC ซี่ละ 3,000 บาท
เครื่องมือกันที่ให้ฟันแท้ ตำแหน่งละ 4,000 บาท
เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก 1,000 บาท
PRR 1,800 บาท
ขูดหินปูน + เคลือบฟลูออไรด์ 1,500 บาท
จัดฟันในเด็กด้วยเครื่องมือถอดได้ ชิ้นละ 5,000 บาท
ปรับจัดฟันเด็ก-ปรับ ครั้งละ 800 บาท
Nance / Lingual holding arch ชิ้นละ 5,000 บาท
Band & Loop ชิ้นละ 4,000 บาท
เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) ซี่ละ 800 บาท
Duraphat ทั้งปาก 1500 บาท

รักษารากฟัน

ฟันกรามน้อย ซี่ละ 9,000 บาท
ฟันกรามใหญ่ ตามจำนวนรากและความยากง่าย เริ่มที่ 15,000 บาท
Retreat endodontic treatment ซี่ละ 2,000-3,000 บาท
ใส่ยา – รักษาราก ซี่ละ 2,000 บาท
เจาะหนอง ซี่ละ 2,000 บาท
invisalign_๒๓๑๒๑๑_16

โรคเหงือก

ขูดหินปูน ครั้งละ 1,000-1,500 บาท
เกลารากฟัน ทั้งปาก 8,000-12,000 บาท
เกลารากฟันเฉพาะทาง ซี่ละ 800 บาท
ศัลยกรรมปริทันต์ (ไม่รวมค่าวัสดุและค่ายา) เริ่มที่ 6,000 บาท
ศัลยกรรมปลูกเหงือก (FGG) เริ่มที่ 6,000 บาท
ศัลยกรรมปลูกกระดูกและเหงือก (GTR) ตำแหน่งละ 15,000 บาท
ตัด Frenum (Frenectolmy) เริ่มที่ 5,000 บาท
Air Flow(แรงดันน้ำเป่าพ่น) เริ่มที่ 2,000 บาท
ทริคคูลๆสำหรับการฟอกสีฟัน_WeDent_Clinic

ฟอกสีฟัน

เพิ่มน้ำยา ชุดละ ชุดละ 2,000 บาท
ถาดฟอกสีฟัน บน/ล่าง ชุดละ 6,000 บาท
น้ำยาฟอกสีฟัน หลอดละ 800 บาท
ฟอกสีฟันเฉพาะซี่ ซี่ละ 1,000 บาท
airflow

งานอุดฟัน

คอมโพสิทวีเนียร์ ในคลินิก ซี่ละ 3,000 บาท
คอมโพสิทวีเนียร์ ส่งแล็ป ซี่ละ 5,000 บาท
อุดปิดช่องว่าง 1 มม. ซี่ละ 2,000 บาท
อุดปิดช่องว่าง 2 มม. ซี่ละ 3,000 บาท
อุดปิดช่องว่าง 3 มม. ซี่ละ 4,000 บาท
อุดฟัน Amalgam ด้านแรก เริ่มที่ 1,000 บาท
อุดฟัน Amalgam ด้านต่อไป ซี่ละ 300 บาท
อุดสีเหมือนฟัน ด้านแรก ซี่ละ 1,500 บาท
อุดสีเหมือนฟัน ด้านต่อไป ซี่ละ 400 บาท
อุดชั่วคราว 800 บาท
Base, GI-Base 300 บาท
ทายากันเสียวฟัน, Duraphat ซี่ละ 500 บาท
ใส่ยาชา หลอดละ 100 บาท
รากเทียม_๒๓๑๒๑๑_3

งานซ่อมฟันปลอม

ซ่อมฟันปลอมในคลินิก ตำแหน่งละ 800-1,500 บาท
ซ่อมฟันปลอมส่งแล็บ ตำแหน่งละ 1,500-2,000 บาท
ค่าเติมฟันบน (ฟันปลอมเดิม) ในคลินิก ซี่ละ 1,000 บาท
ค่าเติมฟันบน (ฟันปลอมเดิม) ส่งแล็ป ซี่แรก ซี่ละ 3,000 บาท
ค่าเติมฟันบน (ฟันปลอมเดิม) ส่งแล็ป ซี่ถัดไป ซี่ละ 500 บาท
ค่าเสริมฐานฟันปลอม ในคลินิก ตำแหน่งละ 1,500 บาท
ค่าเสริมฐานฟันปลอม ส่งแล็ป ตำแหน่งละ 2,500 บาท
เพิ่มทำ Alter cast ข้างละ 1,500 บาท
พิมพ์ปากทำ Study cast 1,500 บาท
ค่าทำ Wax up Model Arch ละ 2,000 บาท

งานใส่ฟันถอดได้

ฟันปลอมทั้งปาก (Full Denture) ชิ้นละ บน15,000/ล่าง15,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ซี่แรก เริ่มที่ 8,500 บาท
ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ซี่ถัดไป ซี่ละ 500 บาท
ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก ซี่แรก เริ่มที่ 4,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก ซี่ต่อไป ซี่ละ 500 บาท
ฟันปลอมฐานยืดหยุ่น ซี่แรก เริ่มที่ 6,500 บาท
ฟันปลอมฐานยืดหยุ่น ซี่ต่อไป ซี่ละ 500 บาท
RB (Removable bridge) 1 ซี่ 6,500 บาท
RB (Removable bridge) 2 ซี่ 7,500 บาท
RB (Removable bridge) 3 ซี่ 8,500 บาท
ค่าพิมพ์ปาก 1,500 บาท
ตะขอลวดดัด อันละ 500 บาท
ตะขอสีเหมือนฟัน (Valplast) อันละ 2,000 บาท
ตะขอโลหะแบบเหวี่ยง อันละ 1,000 บาท

งานใส่ฟันติดแน่น (ทำเดือย / ทำครอบ)

เดือยฟัน+coping : ไม่มีทองผสม เดือยสำเร็จรูป ซี่ละ 5,000 บาท
เดือยฟัน+coping : Palladium ซี่ละ 6,000 บาท
เดือยฟัน+coping : มีทองผสม 67% ซี่ละ 8,000 บาท
เดือยฟัน+coping : มีทองผสม 88% ซี่ละ 12,000 บาท
เดือยฟัน Fiber Post ต้นละ 6,000 บาท
เพิ่ม Fiber Post ต้นต่อไป ต้นละ 1,000 บาท
ครอบฟันโลหะ : ไม่มีทองผสม ซี่ละ 12,000 บาท
ครอบฟันโลหะ : มีทองผสม 2% (Palladium) ซี่ละ 22,000 บาท
ครอบฟันโลหะ : มีทองผสม 67% (Semi-Precious) ซี่ละ 26,000 บาท
ครอบฟันโลหะ : มีทองผสม 88% (High-Precious) ซี่ละ 30,000 บาท
ครอบฟันสีเหมือนฟัน : ไม่มีทองผสม ซี่ละ 12,000 บาท
ครอบฟันสีเหมือนฟัน : มีทองผสม 2 % (Palldium) ซี่ละ 20,000 บาท
ครอบฟันสีเหมือนฟัน : มีทองผสม 67% (Semi-Precious) ซี่ละ 24,000 บาท
ครอบฟันสีเหมือนฟัน : มีทองผสม 88% (High-Precious) ซี่ละ 28,000 บาท
ครอบฟันเซรามิก : Empress / Emax ซี่ละ 18,000 บาท
ครอบชั่วคราว ซี่ละ 1,500 บาท
ครอบฟันชั่วคราว (ส่งแลป) ซี่ละ 3,000 บาท
เคลือบฟันเซรามิค วีเนียร์ ซี่ละ 15,000 บาท
ค่ารื้อเดือยฟัน ซี่ละ 2,000 บาท
ค่ายึดครอบฟัน : Zinc phosphate, GI, Temp NE เริ่มที่ 1,000 บาท
ค่ายึดครอบฟัน : Resin ซี่ละ 1,500 บาท
ค่ารื้อครอบฟัน ซี่ละ 1,000 บาท

งานรากเทียม

Stent ฝังรากเทียม 2,000 บาท
พิมพ์ครอบรากเทียม (ครึ่งราคาของรากเทียม) ซี่ละ 28,000-35,000 บาท
ครอบรากฟันเทียมกรณีทำเป็นScrew type เพิ่ม ซี่ละ 15,000-20,000 บาท
รากเทียมเอเชีย : ครอบผสมทอง 2 % /หรือall ceramic ซี่ละ 60,000 บาท
รากเทียมเอเชีย : ครอบผสมทอง 67 % ซี่ละ 66,000 บาท
รากเทียมเอเชีย : ครอบผสมทอง 88 % ซี่ละ 78,000 บาท
รากเทียมเยอรมัน : ครอบผสมทอง 2 % ซี่ละ 80,000 บาท
รากเทียมเยอรมัน : ครอบผสมทอง 67 % ซี่ละ 90,000 บาท
รากเทียมเยอรมัน : ครอบผสมทอง 88 % ซี่ละ 100,000 บาท
รากเทียม Straumann ซี่ละ 80,000-120,000 บาท
ปลูกกระดูก Bio-Oss (0.25 cc) 7,500 บาท
ปลูกกระดูก Bio-Oss (0.50 cc) 13,000 บาท
ปลูกกระดูก มากกว่า 0.50 cc 15,000 บาท
ปลูกเนื้อเยื่อไม่เกิน 15×25 mm. 8,000 บาท
ปลูกเนื้อเยื่อเกิน 25×25 mm. ขึ้นไป 13,000-15,000 บาท
Nu-Oss coolagen ชิ้นละ 4,000 บาท
Nu-Oss Cancellous bone ขวดละ 5,000 บาท
Compact bone ขวดละ 5,000 บาท
Conform 2.0 x 30 มม. 6,000 บาท