หมอณัฐคลินิกทันตกรรม

หมอณัฐคลินิกทันตกรรม เริ่มก่อตั้งเมื่อ เมษายน พ.ศ. 2545 โดย ทันตแพทย์หญิง ณัฐวดี กิตติคุณ และหลังจากนั้นในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ได้ย้ายสถานที่ตั้งมายังสาขาถนนสุขุมวิทในปัจจุบันเพื่อรองรับคนไข้ที่เพิ่มขึ้น และเพื่อความสะดวกสำหรับผู้รับบริการ

  • พ.ศ. 2553 เปิดบริการสาขาดอนหัวฬ่อ
  • พ.ศ. 2557 เปิดบริการสาขาซอยสาธิตเกษตรทองหลาง
  • พ.ศ. 2561 เปิดบริการสาขาถนนพระยาสัจจา

การเปิดสาขา เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้คนไข้สามารถรับบริการได้สะดวกครอบคลุมในหลายพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี

พันธกิจ (Mission)

  • เป็นผู้นำด้านทันตกรรมครบวงจร
  • ฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์และบุคลากรให้มีทักษะระดับมืออาชีพ
  • ให้บริการทางทันตกรรมดูแลคนไข้ดุจคนในครอบครัว

วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาคุณภาพการรักษาทางทันตกรรม และการบริการอย่างต่อเนื่อง